Journal of The Korean Society of Physical Medicine

eISSN 2287-7215 pISSN 1975-311X

Fig. 1.

Download original image
Fig. 1.

Measurement of the craniovertebral angle (CVA)

J Korean Soc Phys Med 2019;14:53-61 https://doi.org/10.13066/kspm.2019.14.2.53
© 2019 J Korean Soc Phys Med